Ling Ling Aza (@linglingaza) ,
Eric Gat_Soe (@eric_542_1888) ,
wiedhy anggriyanie antara (@pipitantara)